Scopul Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat îl constituie realizarea și implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă a turismului și voluntariatului în Țara Oașului și regiunile limitrofe.