Registrul Local al Patrimoniului Turistic Satu Mare

S-a înființat Registrul Local al Patrimoniului Turistic Satu Mare. Hotărârea 127 a Consiliului Județean Satu Mare poate fi descărcată de pe site-ul CJSM. Conform HG 33/2000:

În registrele locale ale patrimoniului turistic se vor înscrie resursele turistice care fac parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și resursele turistice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat. Înscrierea în registrele locale ale patrimoniului turistic a resurselor turistice se va face la consiliile județene în a căror rază teritorială se află elementele de patrimoniu turistic pentru care se solicită înscrierea.

Documentația pe baza căreia urmează să se elibereze certificatul de patrimoniu turistic trebuie să cuprindă următoarele:

a) cererea de înscriere a deținătorului de patrimoniu turistic;

b) documentele care justifică calitatea de deținător legal – proprietar, titular al dreptului de administrare – de patrimoniu turistic;

c) certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, după caz;

d) planul de încadrare în zonă a elementelor de patrimoniu turistic, la scara 1:10.000 până la 1:100.000, pe care se vor evidenția:

– căile principale de comunicații;

– principalele rețele edilitare;

– vecinătățile;

– resursele turistice aflate în apropiere, în cazul structurilor de primire;

e) avizele de specialitate eliberate de Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și de Ministerul Culturii sau atestarea științifică eliberată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism. Avizele de specialitate sau atestarea științifică vor cuprinde, după caz, și clasificarea pe categorii a resurselor turistice.

Avantajele înregistrării la Registrul Local al Patrimoniului Turistic

Principalul avantaj pentru cei care vor înscrie în Registrul Local al Patrimoniului Turistic, potrivit aceleiași HG 33/2000

conferă proprietarului sau titularului dreptului de administrare dreptul de a valorifica potențialul turistic al elementului de patrimoniu.

Autoritatea Națională pentru Turism va realiza anual materiale publicitare, ghiduri, broșuri, în care vor fi cuprinse resursele turistice și structurile de primire turistice cărora li s-a eliberat certificatul de patrimoniu turistic.

Desigur proprietarului sau titularului dreptului de administrare are și obligația de a proteja patrimoniul înscris, acesta fiind unul din motivele pentru care, la nivel național, președinții de Consilii Județene nu s-au grăbit să pună în aplicare prevederile HG 33/2000 și nici n-au creat un astfel de registru. La solicitarea Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat, privind  înființarea registrului, Președintele CJ Pataki Csaba a inițiat proiectul de hotărâre pentru crearea și administrarea Registrului local al patrimoniului turistic din județul Satu Mare iar pe 29 septembrie consilierii județeni au votat Hotărârea 127. Rămâne de văzut cum se vor implica acum autoritățile locale în înscrierea dar și protejarea patrimoniului înscris.

Cum s-a făcut Registrul Patrimoniului

Demersurile Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat pentru a afla date din acest registru au început în martie 2016 când am solicitat la CJ cu adresa 6220/30.03.2016 informații despre numărul și proprietarii izvoarelor aflate în registrul local al patrimoniului turistic Satu Mare. Cu adresa 10366/24.05.2016 am solicitat explicit înființarea registrului. Am revenit la CJ cu altă adresă, 14439/01.08.2016, pe aceeași temă și ni s-a răspuns că în urma solicitărilor anterioare au început demersurile pentru crearea registrului local al patrimoniului turistic. Ultima adresă 15995/01.09.2016 a fost încununată cu succes pentru că pe 29.09.2016 a fost ședința CJ Satu Mare iar la inițiativa Președintelui Pataki Csaba a fost creat Registrul Local al Patrimoniului Turistic al Județului Satu Mare, fapt consfințit prin HCJ 127/2016. Astfel, putem demonstra fără tăgadă, că un ONG care-și propune conceperea și implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă a turismului, poate în final să determine autoritățile să acționeze în acest sens pentru că:

Registrul patrimoniului turistic reprezintă baza principală de date necesară pentru desfășurarea și coordonarea activității turistice din România. (Art 1, al. 2, HG 33/2000)

Dorim și altor ONG-uri, și chiar UAT-uri, să fie perseverente asemeni nouă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *