Despre ATOTV

Obiectivele Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat:

 1. Crearea unui cadru de reflecție și de exprimare pentru structurile implicate în turism și voluntariat;

 2. Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare ale turismului și voluntariatului în Țara Oașului;

 3. Aplicarea politicii de turism și voluntariat în Țara Oașului; în acest scop Asociația poate colabora cu organisme publice şi private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea;

 4. Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniile turismului și voluntariatului;

 5. Crearea unor zone turistice cu marcă, în condițiile actelor normative incidente în materie;

 6. Organizarea de evenimente și acțiuni pentru promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, balnear, de afaceri, agroturism, ecoturism ş.a.);

 7. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de programe privind susținerea artei populare,  meșteșugurilor și artizanatului ca elemente de atracție turistică în Țara Oașului

 8. Organizarea voluntariatului și a voluntarilor din Țara Oașului în conformitate cu Legea 78/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 9. Creșterea calității serviciilor turistice și de voluntariat din Țara Oașului și regiunile limitrofe prin formarea continuă a managerilor și personalului din turism și voluntariat, în condițiile legii;

 10. Realizarea unei baze de date care să permită observarea activității turistice și de voluntariat din  Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 11. Cartografierea zonelor și obiectivelor de importanță turistică din Țara Oașului și zonele limitrofe și includerea lor circuitul turistic național și internațional;

 12. Încurajarea calității, a bunelor practici și a competenței în domeniile turismului și voluntariatului  prin acordarea de etichete de calitate;

 13. Creșterea numărului de locuri de muncă din zonă prin atragerea în activități de turism și voluntariat a populației din Țara Oașului;

 14. Facilitarea accesului la informare a membrilor Asociației și a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes ale Asociației;

 15. Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau străinătate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 16. Editarea, susținerea și promovarea unor lucrări, publicații și site-uri, inclusiv de publicații editate sub egida Asociației;

 17. Înființarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociației, precum și pentru invitații acestora;

 18. Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale Asociației;

 19. Conceperea, realizarea și promovarea ghidurilor și hărților turistice în format clasic și/sau electronic;

 20. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de ecologizare a zonelor și obiectivelor turistice din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 21. Desfășurarea unor activități economice cu scopul susținerii financiare a activităților asociației, în condițiile legii;

 22. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de diversificare a dotărilor și serviciilor de agrement din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 23. Implicarea locuitorilor Țării Oașului în realizarea de întreprinderi sociale în domenii conexe turismului.

Despre ATOTV

Obiectivele Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat:

 1. Crearea unui cadru de reflecție și de exprimare pentru structurile implicate în turism și voluntariat;

 2. Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare ale turismului și voluntariatului în Țara Oașului;

 3. Aplicarea politicii de turism și voluntariat în Țara Oașului; în acest scop Asociația poate colabora cu organisme publice şi private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea;

 4. Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniile turismului și voluntariatului;

 5. Crearea unor zone turistice cu marcă, în condițiile actelor normative incidente în materie;

 6. Organizarea de evenimente și acțiuni pentru promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, balnear, de afaceri, agroturism, ecoturism ş.a.);

 7. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de programe privind susținerea artei populare,  meșteșugurilor și artizanatului ca elemente de atracție turistică în Țara Oașului

 8. Organizarea voluntariatului și a voluntarilor din Țara Oașului în conformitate cu Legea 78/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 9. Creșterea calității serviciilor turistice și de voluntariat din Țara Oașului și regiunile limitrofe prin formarea continuă a managerilor și personalului din turism și voluntariat, în condițiile legii;

 10. Realizarea unei baze de date care să permită observarea activității turistice și de voluntariat din  Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 11. Cartografierea zonelor și obiectivelor de importanță turistică din Țara Oașului și zonele limitrofe și includerea lor circuitul turistic național și internațional;

 12. Încurajarea calității, a bunelor practici și a competenței în domeniile turismului și voluntariatului  prin acordarea de etichete de calitate;

 13. Creșterea numărului de locuri de muncă din zonă prin atragerea în activități de turism și voluntariat a populației din Țara Oașului;

 14. Facilitarea accesului la informare a membrilor Asociației și a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes ale Asociației;

 15. Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau străinătate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 16. Editarea, susținerea și promovarea unor lucrări, publicații și site-uri, inclusiv de publicații editate sub egida Asociației;

 17. Înființarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociației, precum și pentru invitații acestora;

 18. Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale Asociației;

 19. Conceperea, realizarea și promovarea ghidurilor și hărților turistice în format clasic și/sau electronic;

 20. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de ecologizare a zonelor și obiectivelor turistice din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 21. Desfășurarea unor activități economice cu scopul susținerii financiare a activităților asociației, în condițiile legii;

 22. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de diversificare a dotărilor și serviciilor de agrement din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 23. Implicarea locuitorilor Țării Oașului în realizarea de întreprinderi sociale în domenii conexe turismului.

Donații

Pentru moment primim donații la sediul din Vama sau prin completarea formularului 230. În curând vom putea primi donațiile dumneavoastră prin intermediul site-urilor specializate în colectarea de fonduri pentru organizații neguvernamentale.
Sursa imagine donații

Contact

Vă rugăm să folosiți formularul de mai jos.