Despre ATOTV

Obiectivele Asociației Țara Oașului – Turism și Voluntariat:

 1. Crearea unui cadru de reflecție și de exprimare pentru structurile implicate în turism și voluntariat;

 2. Elaborarea propunerilor privind politicile de dezvoltare ale turismului și voluntariatului în Țara Oașului;

 3. Aplicarea politicii de turism și voluntariat în Țara Oașului; în acest scop Asociația poate colabora cu organisme publice şi private, inclusiv prin încheierea de parteneriate cu acestea;

 4. Sprijinirea instituțiilor publice și private în domeniile turismului și voluntariatului;

 5. Crearea unor zone turistice cu marcă, în condițiile actelor normative incidente în materie;

 6. Organizarea de evenimente și acțiuni pentru promovarea diferitelor forme de turism (cultural, de agrement, balnear, de afaceri, agroturism, ecoturism ş.a.);

 7. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de programe privind susținerea artei populare,  meșteșugurilor și artizanatului ca elemente de atracție turistică în Țara Oașului

 8. Organizarea voluntariatului și a voluntarilor din Țara Oașului în conformitate cu Legea 78/2014 cu modificările și completările ulterioare;

 9. Creșterea calității serviciilor turistice și de voluntariat din Țara Oașului și regiunile limitrofe prin formarea continuă a managerilor și personalului din turism și voluntariat, în condițiile legii;

 10. Realizarea unei baze de date care să permită observarea activității turistice și de voluntariat din  Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 11. Cartografierea zonelor și obiectivelor de importanță turistică din Țara Oașului și zonele limitrofe și includerea lor circuitul turistic național și internațional;

 12. Încurajarea calității, a bunelor practici și a competenței în domeniile turismului și voluntariatului  prin acordarea de etichete de calitate;

 13. Creșterea numărului de locuri de muncă din zonă prin atragerea în activități de turism și voluntariat a populației din Țara Oașului;

 14. Facilitarea accesului la informare a membrilor Asociației și a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes ale Asociației;

 15. Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau străinătate pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

 16. Editarea, susținerea și promovarea unor lucrări, publicații și site-uri, inclusiv de publicații editate sub egida Asociației;

 17. Înființarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociației, precum și pentru invitații acestora;

 18. Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale Asociației;

 19. Conceperea, realizarea și promovarea ghidurilor și hărților turistice în format clasic și/sau electronic;

 20. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de ecologizare a zonelor și obiectivelor turistice din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 21. Desfășurarea unor activități economice cu scopul susținerii financiare a activităților asociației, în condițiile legii;

 22. Elaborarea, sprijinirea, promovarea și/sau realizarea de proiecte și acțiuni de diversificare a dotărilor și serviciilor de agrement din Țara Oașului și regiunile limitrofe;

 23. Implicarea locuitorilor Țării Oașului în realizarea de întreprinderi sociale în domenii conexe turismului.