Alfabetizare digitală prin Asociația Țara Oașului – Turism și Voluntariat

Alfabetizare digitală la Vama ca proiect al ATOTV are următoarele obiective și activități:

 inițierea în utilizarea softului liber Open Office a persoanelor care au abandonat școala sau care nu au avut posibilitatea să utilizeze un calculator pe durata școlarizării obligatorii (actualii pensionari care au fost elevi înainte de 1989) și realizarea unei hărți turistice interactive. În harta în format electronic (GIS) să fie localizate și prezentate obiective și puncte de interes turistic din Țara Oașului (NE județului Satu Mare) și o bază de date cu informații despre ele.

Obiective propuse

 • Prezentarea calculatorului, a sistemului de operare Linux și a programului Open Office
 • Cartografierea Țării Oașului
 • Poziționarea pe hartă a monumentelor istorice
 • Identificarea, clasificarea și poziționarea pe hartă a unităților de alimentație și cazare
 • Identificarea traseelor turistice existente pe categorii (auto, ciclo, pe jos)
 • Propunerea și promovarea de noi obiective și trasee turistice pentru dezvoltarea durabilă a zonei

Activități:

 • Inițierea în utilizarea calculatorului
 • Prezentarea sistemului de operare Linux și a programului de tehnoredactare Open Office
 • Crearea și instruirea pentru utilizarea unei adrese de e-mail
 • Prezentarea și înregistrarea întro rețea de socializarea
 • Accesarea serviciului de mesagerie text, audio și video
 • Prezentarea noțiunilor elementare de etică și siguranță în utilizarea internetului
 • Adăugarea de puncte și obiective turistice pe harta digitală
 • Completarea datelor GIS aferente punctelor de pe hartă
 • Întocmirea și redactarea de scurte prezentări ale obiectivelor turistice
 • Mediatizarea lor în mediul online

Rezultatele așteptate în alfabetizare digitală

 • Inițierea în folosirea softului liber a unui număr de 10 persoane defavorizate (abandon școlar sau care nu au avut în programa școlară TIC ori Informatică)

 • Schimbarea mentalității acestora în sensul utilizării softului liber (Linux, Open Office) în favoarea softului piratat

 • Realizarea unei hărți GIS
 • Transformarea lor din persoane inactive în lumea virtuală în persoane active care știu să folosească un computer, să facă o căutare cu ajutorul unui motor de căutare, să trimită un e-mail sau să ceara înformații utilizând rețeaua înternet nu pe cea telefonică sau deplasarea în teren.

 • Promovarea Hărții GIS în mediul on-line de către cursanți (persoanele defavorizate)
 • Cel puțin un cursant să își achiziționeze propriul computer după ce va descoperi avantajele tehnologiei și ale internetului.
 • Țara Oașului să fie mediatizată de oameni din cele mai variate domenii care nu au interacționat până acum cu internetul fără intermediari (nu au cont propriu pe rețea de socializare, e-mail, nu folosesc comerțul electronic)

Numar de echipamente IT solicitat

5 computere unul din ele având rol de server

Sustenabilitatea proiectului *

Cursanții provin din categorii defavorizate (pensionari fără noțiuni elementare de tehnologia informației și comunicarii sau înformatică ori persoane care au abandonat școala) și vor dori să exploateze noile orizonturi – calculatorul și internetul. În consecință vor veni la asociație să le folosească. Pe măsură ce vor avea dexteritate în folosirea tastaturii vom căuta implicarea lor în proiecte de voluntariat și chiar finanțarea în cadrul proiectelor la care asociația este eligibilă